Welkom op de website van Remedial Teaching Kennemerland.

Ineke Lasee

ineke@rtkennemerland.nl

Tel. 06- 19 27 51 25

Tarieven

Tarieven

De intake is kosteloos.

* Remedial Teaching / begeleiding 60 min.
€.
45,00
* Remedial Teaching/ begeleiding 30 min.
€.
25,00
( Remedial Teaching is inclusief voorbereiding , verslaglegging)
* Pedagogisch-didactisch onderzoek  (inclusief handelingsplan)
€.
195,00
* Pedagogisch-didactisch onderzoek  (exclusief handelingsplan)
€.
145,00

(technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen)

* Handelingsplan
€.
50,00
* Training werkwoordspelling (inclusief materiaal)
€.
295,00Screeningtesten:

* Dyscalculie screeningtest
€.
95,00
* Dyslexie screeningtest
€.
95,00
* Kleuterscreening voorbereidend lezen en spellen
€.
85,00
* Kleuterscreening voorbereidend rekenen
€.
85,00
* ADHD- screeningonderzoek inclusief observaties en vraaggesprekken (ouders,leerkracht, kind)  
€.
145,00
* ADHD- screeningonderzoek inclusief vraaggesprekken (ouders, leerkracht,kind)
€.
95,00
* Faalangst screeningonderzoek inclusief vraaggesprekken (ouders, leerkracht,kind)
€.
95,00
* Faalangst screeningonderzoek inclusief observaties  en vraaggesprekken (ouders, leerkracht,kind)
€.
145,00
* Faalangsttraining
€.
145,00
* Telefonisch contact  (per 15 min.)
€.
7,50

* Gesprek op school, externe deskundige, ouders (per 15 min. op verzoek van ouders en na overleg)

€.
10,00
(excl. reiskosten)
* Reiskosten kilometervergoeding
€.
0,39


Alle bovengenoemde tarieven zijn conform de adviezen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers,
BTW-vrij en gelden voor schooljaar 2018-2019, wijzigingen voorbehouden.