Welkom op de website van Remedial Teaching Kennemerland.

Ineke Lasee

ineke@rtkennemerland.nl

Tel. 06- 19 27 51 25

Screeningonderzoek

Screeningtesten en -onderzoeken

Heeft uw kind ernstige reken- en/of taalproblemen en denkt u dat uw kind dyscalculie of dyslectisch is? Remedial teaching Kennemerland biedt de mogelijkheid om het vermoeden te bevestigen. Met de screeningtesten kan ik snel bekijken, hoe groot het risico is dat uw kind dyslectisch is of dyscalculie heeft. Hetzelfde geldt voor faalangst en ADHD. Intakegesprek, schriftelijk verslag en adviesgesprek maken deel uit van het screeningonderzoek.

Ik stel geen diagnose en er wordt geen dyslexie- en dyscalculieverklaring afgegeven. Daarvoor is een gekwalificeerde orthopedagoog of psycholoog nodig. Wanneer er sprake is van een verhoogd risico dan kunt u er voor kiezen om verder onderzoek te laten verrichten.Waarom een screeningtest?

Het is meestal erg duur als u via de instanties (gekwalificeerde psycholoog of orthopedagoog) een onderzoek laat doen. Ook zijn deze onderzoeken veelal belastend voor uw kind vanwege de lange duur (minimaal 5 uur).Dyslexie en dyscalculie screeningtest

Met deze testen wordt snel duidelijk hoe groot het risico is dat uw kind dyslectisch is of dyscalculie heeft.

Het afnemen van de dyslexie screeningtest duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt voor kinderen van 6,5 tot 16,5 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs. Een voorwaarde is wel, dat uw kind minimaal een half jaar onderwijs in groep 3 heeft gehad.

De dyscalculie screeningtest is in te zetten bij kinderen uit groep 5 (3e leerjaar) van het basisonderwijs tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. De test kan ook ingezet worden bij kinderen uit het speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs, maar niet bij kinderen uit het speciaal(cluster-) onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs. Het afnemen van deze test duurt ongeveer 45 minuten.

Als uit de dyslexie screeningtest of uit de dyscalculie screeningtest blijkt dat er geen sprake is van dyslexie of dyscalculie blijft er misschien een lees- en/of spellingprobleem of rekenprobleem over. Dit vraagt ook om een oplossing. U kunt er dan voor kiezen om uw kind het remedial teaching traject te laten volgen.


Faalangst en  ADHD- screeningonderzoek

Met deze testen wordt snel duidelijk hoe groot het risico is dat uw kind faalangst en/of ADHD heeft.

Het faalangst screeningonderzoek begin ik met een gesprek met u en eventueel de leerkracht, een diagnostisch gesprek met uw kind en het eventueel afnemen van een test.
Het faalangst screeningonderzoek is geschikt voor kinderen van de basisschool (vanaf groep 6) en de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Het afnemen van deze screening duurt ongeveer 30 minuten. Als blijkt dat er vermoeden van faalangst is, dan kunt u er voor kiezen om uw kind bij remedial teaching Kennemerland een faalangsttraining te laten volgen.

Het ADHD- screeningonderzoek begin ik met een gesprek met u, eventueel de leerkracht en een diagnostisch gesprek met uw kind. Het onderzoek bevat geen test. Het ADHD- onderzoek is geschikt voor kinderen van de basisschool (vanaf groep 3). Als blijkt dat er een vermoeden is van ADHD, dan zal ik adviseren om verder onderzoek te laten verrichten door een gekwalificeerde psycholoog.

In beide gevallen is het aan te bevelen om uw kind door mij te laten observeren; dit geeft een nauwkeuriger beeld.Waarom kleuterscreening?

Het is absoluut niet te vroeg om kleuters te screenen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ernstige reken- en/of taalproblemen erfelijk zijn. Als u en/of de leerkracht constateert dat uw kind minder goed aan de voorwaarden voor beginnende geletterdheid (lezen en spellen) en/ of aan de voorwaarden voor beginnende rekenvaardigheid voldoet, dan is het verstandig om een uitgebreid screeningonderzoek te laten doen. Wanneer al vroeg in de ontwikkeling opsporing van lees- en/of rekenproblemen plaatsvindt hoe groter de kans is dat de behandeling succesvol is. Ik vind tijdige signalering en behandeling erg belangrijk omdat dit grote leerproblemen in de toekomst voorkomt.Kleuterscreening op het gebied van voorbereidend rekenen

Ik meet het niveau van de voorbereidende rekenvaardigheid  van uw kind door middel van een toets. De toets is geschikt voor kinderen uit groep 1, 2 en 3 (4 t/m 7,5 jaar) van het basisonderwijs. Deze toets is niet gebonden aan een bepaalde rekengang of methodiek. De toets moet afgenomen worden in de maanden januari/februari of mei/juni. Er wordt bepaald welke onderdelen nog niet beheerst worden. Na hulp kan met de toets de vooruitgang worden vastgesteld. Uw kind wordt tijdens de activiteiten geobserveerd. De screeningtest duurt ongeveer 30 minuten. Intakegesprek, schriftelijk verslag en adviesgesprek maken deel uit van het screeningonderzoek.Kleuterscreening op het gebied van voorbereidend lezen en spellen

Ik kijk of er aan de belangrijkste voorwaarden voor voorbereidend lezen en het spellen (beginnende geletterdheid) wordt voldaan. Dit gaat gepaard met observaties van uw kind. Deze screening is geschikt voor kinderen uit de groepen 2 (halverwege), 3 en duurt ongeveer 30 minuten.  Intakegesprek, schriftelijk verslag en adviesgesprek  maken deel uit van het screeningonderzoek.Vergoeding en regelingen

Voor vergoeding van het onderzoek en behandeling verwijs ik u naar naar de website en (regelingen en voorzieningen bij dyscalculie en dyslexie).