Welkom op de website van Remedial Teaching Kennemerland.

Ineke Lasee

ineke@rtkennemerland.nl

Tel. 06 - 19 27 51 25

Remedial Teaching

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is het individueel begeleiden van een kind met leer en-of gedragsproblemen. Om hier een positieve draai aan te geven, is het van groot belang om te kijken wat uw kind nodig heeft om geholpen te worden. Je kunt hierbij denken aan gerichte hulp op diverse leergebieden,  het leren van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen of eenvoudigweg het leren leren. Bij faalangst, motivatie en concentratieproblemen is Remedial Teaching effectief.Remedial teaching is geen bijles

Er is een duidelijk verschil tussen bijles en remedial teaching. Bijles houdt veelal een herhaling in van de geboden lessen. Bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is. Wanneer een kind bijvoorbeeld nog niet kan klokkijken, krijgt het daarin bijles om te leren klokkijken. Bij remedial teaching wordt ook gekeken naar de oorzaak,  ‘Waarom kan het kind niet klokkijken?’ Dit vormt het uitgangspunt van de begeleiding. Ik kijk gericht naar het niveau van het kind en naar wat het nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het gebeuren dat ik andere stof behandel dan op dat moment op school behandeld wordt. Ik richt mij dus niet in eerste instantie op wát het kind moet leren, maar op hóe hij/zij dit het beste leert.

Bij remedial teaching gaat het dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar vooral  om de manier waarop een kind zich die eigen maakt.
Kennis moet niet gebouwd worden op drijfzand. Een goede basis is belangrijk!