Welkom op de website van Remedial Teaching Kennemerland.

Ineke Lasee

ineke@rtkennemerland.nl

Tel. 06- 19 27 51 25

Contact

Contactgegevens

Ineke Lasee

Remedial Teaching Kennemerland

De Zevenhoeven 47

1963 SC Heemskerk

Tel. 06- 19 27 51 25

ineke@rtkennemerland.nl


ContactformulierReden van aanmelding (kunt u zo specifiek mogelijk aangeven waar uw kind problemen mee heeft, bijvoorbeeld bij het rekenen: problemen bij het aanleren van de tafels van vermenigvuldiging)

Algemene voorwaarden Remedial Teaching Kennemerland

· De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Indien er 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er, kosteloos, naar een vervangende begeleidingstijd gezocht worden. Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt, wordt de helft van de begeleidingstijd in rekening gebracht.
Een volgende keer wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

· De facturering vindt maandelijks plaats. U dient uw betaling binnen 14 dagen na ontvangst over te maken.

· U (ouder e/o verzorger) kan elk moment de begeleiding beëindigen, zonder opgaaf van redenen, maar wel nadat u, aan uw betalingsverplichting heeft voldaan.

· Remedial Teaching Kennemerland  kan de begeleiding beëindigen zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van vier weken. Zij zal dit schriftelijk aankondigen. Uiteraard zal in voorkomende gevallen dit eerst zoveel mogelijk met u worden besproken.

· Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de ouders/verzorgers van het kind kan Remedial Teaching Kennemerland  de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit schriftelijk aankondigen.

· U heeft kennis genomen van de voorwaarden en de tarieven van Remedial Teaching Kennemerland.